Ilmasto

Alueellinen energianeuvonta tuo asiantuntijat luoksesi

Energianeuvonnalla ohjataan yrityksiä ja kuntia energiatehokkuussopimusten osapuoliksi ja energiakatselmusten tekoon. Tärkeää on myös luotsata kuluttajia kestävään energiankulutukseen.

11/2018

teksti Johanna Kirkinen

kuvat Jimmy Chang/Unsplash

Vuodesta 2009 lähtien energianeuvontaa on kehitetty valtakunnallisella tasolla. Aiemmin sekalainen kokonaisuus ihmetytti monia; kuka neuvoo ja mitä sekä mistä saan puolueetonta tietoa? Energianeuvonnan parissa työskentelevät taas miettivät, mistä saavat rahoitusta toimintaan.

Energianeuvonnalla on ollut vaihteleva määrä resursseja viimeisen vajaan kymmenen vuoden kuluessa. Nyt työ- ja elinkeinoministeriö on osoittanut lisärahoitusta eritoten alueille suuntautuvaan energianeuvontaan. Energiavirasto koordinoi ja kehittää tätä toimintaa. Tavoitteena on saada alueille pitkäjänteistä toimintaa energianeuvonnan saralle.

Energianeuvonnan tavoitteena on saada lisää liittyjiä pienten ja keskisuurten yritysten sekä kuntien parista energiatehokkuussopimuksiin. Nämä sopimukset ovat vapaaehtoinen menettely, jolla toimeenpannaan Suomen energiatehokkuustavoitteita. Tavoitteena on myös saada toteutettua lisää energiakatselmuksia sekä uusiutuvan energian kuntakatselmuksia.  Lisäksi alueilla toteutetaan kuluttajien energianeuvontaa eli kuntalaisille neuvotaan mm. lämmitykseen, uusiutuvaan energiaan, laitteisiin, kuluttamiseen ja liikkumiseen liittyvistä asioista. Alueiden energianeuvonta hyödyntää valtion kestävän kehityksen yhtiön Motiva Oy:n asiantuntijuutta ja työkaluja.

Alueellinen energianeuvonta toimeenpanee osaltaan Suomen energia- ja ilmastotavoitteita, edistää uusiutuvan energian lisäämistä sekä energiatehokkuutta ja näiden kautta vähentää Suomen päästöjä. Tärkein tehtävä alueellisessa energianeuvonnassa on tuoda resursseja lähelle ihmisiä. Kasvoja, joilta on helppo kysyä ja vaivatonta lähestyä. Käyntejä yrityksiin, kuntiin ja koteihin. Asiantuntijuutta sinne, missä siitä on välitöntä hyötyä, mutta oma aika tai osaaminen ei riitä. Esimerkiksi Motiva-mallilla toteutetuissa energiakatselmuksissa on löydetty lämmön, sähkön ja vedenkulutuksen säästöillä keskimäärin 13 %:n kustannussäästömahdollisuudet.

Tällä hetkellä energianeuvontaa toteuttaa 12 maakuntaa

  • Etelä-Karjala Lappeenrannan kaupunki
  • Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa Thermopolis Oy (Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto)
  • Keski-Suomi Benet Solutions Oy (Keski-Suomen Energiatoimisto)
  • Lappi Lapin ammattikorkeakoulu Oy
  • Pirkanmaa Ekokumppanit Oy
  • Pohjois-Karjala Joensuun kaupunki
  • Pohjois-Savo Kuopion kaupunki
  • Päijät-Häme Päijät-Hämeen liitto
  • Satakunta Porin kaupunki
  • Varsinais-Suomi Valonia

Toiminta on tarkoitus laajentaa valtakunnalliseksi seuraavan vuoden kuluessa.

Ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan useita erilaisia ohjauskeinoja ja työkaluja. Alueellinen energianeuvonta jalkautuu ihmisten pariin yrityksiin, kuntiin ja toreille, sinne missä konkretiaa tarvitaan. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämisestä tehdään paljon tutkimusta sekä tuotetaan suosituksia, oppaita ja raportteja. Tutkimusten mukaan henkilökohtainen vuorovaikutus vahvistaa informaatio-ohjausta: energianeuvontaan on tärkeää panostaa.

Lue myös

Ilmasto

Suomen päästökauppasektorin laitosten päästöt olivat 26,2 miljoonaa tonnia vuonna 2018

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 26,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2018. Päästöt kasvoivat noin 1,1 miljoonaa tonnia edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2017 vastaavat päästöt olivat 25,1 miljoonaa tonnia.

06/2019

Ilmasto

Uusiutuvan energian tarjouskilpailu onnistui

Tarjouskilpailun tavoitteena olivat kannattavasti ja kustannustehokkaasti toteutuvat hankkeet sekä mahdollisimman pienet kustannukset valtiolle. Tässä onnistuttiin.

04/2019

Ilmasto

Muna vai kana -ongelma energianeuvonnassa

Luoko neuvonta tarpeen toiminnalle, vai luoko toiminta tarpeen neuvonnalle, pohtii Luonnonvarakeskuksen tutkija Harri Hänninen.

11/2018